ILość dni - obliczanie


#1

Jak oblicza się ilość dni od konkretnej daty?


#2

Hi Dariusz, could you repost your question in English?